به گزارش افکارنیوز،

در این نظرسنجی، وقتی از کسانی که می‌گویند در انتخابات رأی خواهند داد، پرسیده می‌شود که از بین حجت‌الاسلام حسن روحانی و آقای محمدجواد ظریف به کدام‌یک رأی می‌دهند، 50 درصد از مردم آقای ظریف و 34 درصد آقای روحانی را انتخاب می‌کنند.

در نظرسنجی دانشگاه تهران، به مقایسه آرای مردمی در مصاف آقایان ظریف با ضرغامی، روحانی با ضرغامی، روحانی با جلیلی، ظریف با جلیلی نیز پرداخته شده که ظریف پیشتاز در رأی مثبت جامعه آماری است. این نظرسنجی به صورت تصادفی و به روش تلفنی با کمک کامپیوتر صورت گرفته است.

در این نظرسنجی که نمونه‌های آن از بین مردم بیش از 70 شهر و 80 روستا و به طور تصادفی انتخاب شده‌اند، نظر مردم درباره تعدادی از چهره‌های سیاسی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این نظرسنجی چهرهای سیاسی که حضورشان در انتخابات محتمل است به صورت دو به دو مورد مقایسه قرار گرفته‌اند و از مردم پرسیده شده که از میان دو چهره سیاسی (که به جامعه آماری معرفی می‌شوند) به نظر شما بهتر خواهد بود کدامیک از آنها به ریاست جمهوری انتخاب شوند؟

مطابق با نتایج این نظرسنجی 50 درصد از کسانی که گفته‌اند در انتخابات شرکت خواهند کرد در پاسخ به این سؤال که اگر آقای روحانی و آقای ظریف کاندیدا شوند در این صورت به چه کسی رأی می‌دهید، آقای ظریف را انتخاب کرده‌اند و جواب 34 درصد روحانی بوده است.

همچنین در این نظرسنجی در مقایسه آقای ظریف و آقای ضرغامی که بحث کاندیداتوری وی نیز در رسانه‌ها مطرح است پرسیده شده که 68 درصد جامعه رأی‌دهندگان آقای ظریف را انتخاب کرده و 14 درصد نیز رأیشان آقای ضرغامی بوده است.

در ادامه این نظرسنجی در رقابت بین جلیلی و روحانی، 63 درصد مردم گزینه ریاست جمهوری‌شان روحانی بوده و 21 درصد هم جلیلی را برگزیده‌اند.