گروه سیاسی- "چاه مکن بهر کسی اول خودت، دوم کسی" شلوغی و آشوب و اعتراض در آمریکا و فریادهای مردم این کشور برای پایین کشیدن ترامپ و نپذیرفتن رای اکثریت در انتخابات نشان می دهد چاه کنان آمریکایی این روزها ته چاه گیر کرده اند و فضای نا امنی سراسر این کشور را گرفته و تدبیری برای حل مشکلات خود پیدا نمی کنند.

به گزارش افکارنیوز، این در حالی است که در سال 88 همین سردمداران آمریکایی با حمایت از آشوب گران و فتنه گران در انتخابات ریاست جمهوری ایران سعی داشتند نام مقدس جمهوری اسلامی را تضعیف و حتی براندزی کنند اما اکنون و پس از گذشت هفت سال دسیسه چینی ها و سیاستهای پلید آنها دامنشان را گرفته و به قولی کاسه چه کنم در دستانشان است.

روزگای در سال 88 رسانه ملکه بریتانیا به دنبال هرج و مرج در ایران بود و امروز نسخه پذیرش رای اکثریت را برای آمریکایی ها می نویسد و از مخالفین ترامپ می خواهد نتیجه را بپذیرند.

شاید خیلی ها فکرش را نمی کردند در آمریکا کشوری که ادعای دموکراسی دارد و در دهه های گذشته بارها و بارها به بهانه ایجاد دموکراسی به کشورهای مختلف حمله کرد این روزها در آتش اعتراضات می سوزد.

آمریکایی ها که در کشرهای خاورمیانه باد می کاشتند باید طوفان درو کنند ، طوفان وحشتناک اعتراضات آنقدر روز به روز شدید تر می شود.

بسیاری از کارشناسان سیاسی دنیا اینگونه ایلقا می کردند که در صورت پیروزی کلینتون طرفداران ترامپ هستند که به خیابان ها میریزند و نتایج را نمی پذیرند اما درست با اعلام نتایج انتخابات پیش بینی ها برعکس در آمد و با پیروزی ترامپ است که طرفداران کلینتون به خیابان ریخته اند و فریاد می زنند: " ترامپ برو گمشو"

هر چند اوباما با رای آوری ترامپ اعلام کرد که صبح طلوع می کند و دموکرات و جمهوری خواه مهم نیست و آمریکا مهم است اما اکنون اخبار نشان می دهد 25 شهر آمریکا درگر تنش و اعتراض و آشوب و بلوا هستند و نا امنی سراسر آمریکا را گرفته است.

در دل این اعتراضات اما خبرمی رسد کالیفرنیا که مهد دموکرات ها است در اعتراضات خود خواستار جدایی این ایالت از آمریکا شده اند  و حتی استقلال طلبان کالیفرنیا به دنبال ایجاد همه پرسی برای جدایی از آمریکا هستند.

در این همه پرسی از رأی دهندگان پرسیده می‌شود که آیا کالیفرنیا باید به یک کشور مستقل تبدیل شود و یا خیر. استقبال بسیاری از این مه پرسی اینترنتی در شبکه های مجازی شده و حتی بسیاری از شخصیت های مطرح این ایالت از این همه پرسی حمایت کرده اند.

در بخشی از سایت کمپین استقلال طلبان کالیفرنیا آمده این ایالت با 49 ایالت دیگر آمریکا متفاوت است و ششمین اقتصاد بزرگ دنیا را در اختیار دارد .

photo_2016-11-12_13-04-04

اما اعتراضات و آشوب های این روزههای آمریکا پایان ماجرای انتخابات در این کشور نیست، حتی در داخل مشاهده شد بسیاری از رسانه های اصلاح طلب که هر روز بر طبل پیروزی کلینتون می کوبیدند با خبر پیروزی ترامپ شوکه شده اند و جالب تر اینک حتی قبل از اعلام رسمی نتایج انتخابات صفحه های اصلی خود را با عکس پیروزی کلینتون بسته بودند.

حمایت این جریان از کلینتون بار دیگر ثابت می کند که آبشخور و پشت صحنه آشوب های اراذل و اوباش در فتنه 88 از کجا سرچشمه می گرفته و بار دیگر برای مردم ثابت شد که چه جریانی در کشور به دنبال فتنه و آشوب و نپذیرفتن رای حداکثری نبوده است.

7 سال از فتنه بزرگ 88 توسط آمریکایی ها و انگلیسی ها می گذرد اما چاه  کنان ان فتنه برای نظام این روزها در چاه آشوب گرفتار شده اند و حتی دیگر نسخه نویسی های بی بی سی با عنوان "چگونه کنار بیاییم" آرامبخشی برای آمریکایی های معترض نخواهد بود و سردمداران فتنه گر کاخ سفید روز به روز بیشتر شاهد این اعتراض ها و آشوب ها خواهند بود و بعید است به این زودی ها این کشور طعم آرامش را ببیند.