گروه سیاسی- یکی از گعده های اصلاح طلبان در ویلای ملک لواسان ات که متعلق به یکی از سران فتنه می باشد، گفته می شود برخی اصلاح طلبان پنجشنبه ها در این ویلا دور هم جمع می شوند تا تصمیم گیری کنند.

به گزارش افکارنیوز، این جلسات به عنوان حلقه لواسان مطرح است و گفته می شود از تئوریسین های اصلاح طلب همچون " م.خ ، ع.ب، ص.ف ، س.ح و ... برگزار می شود.

گفته می شود در جلسه اخیر این حلقه اصلاح طلبان انتقادات جدی به مدیریت دولت داشته اند و یکی از سران فتنه گفته باید به فکر نامزد اختصاصی در انتخابات باشیم.

از سوی یکی از سران فتنه در جلسه یکی از تشکل های قدیمی و با سابقه اصلاح طلب گفته ما باید دو قطبی فرهنگی- اجتماعی را شروع کنیم اما متاسفانه با وزرایی که آقای روحانی دارد نمی شود چنین کاری انجام داد.

وی از انتخاب های وزرای جدید روحانی انتقاد کرده و گفته افرادی که اخیرا به دولت اضافه شده اند هیچ جذابیتی برای مردم ندارند وهیچ شوکی نمی توانند در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی و تشکیل دو قطبی ایجاد کنند.

این در حالی است که گفته می شود ع.ب یکی از چهره های پشت پرده نشین جریان اصلاحات  کمیته بررسی وضعیت سیاسی اصلاح طلبان و اعتدالیون را به راه انداخته تا گزارشی از عملکرد دولت ارائه دهد.

همچنین در این جلسه یکی از سران فتنه تاکید کرده  اصلاح طلبان باید نامزد در سایه داشته باشند تا بتوانند تحرک جدی در روحانی به وجود آید.

باید منتظر ماند و دید در جلسات ویلای ملک لواسان که تصمیمات مهم و راهبرد های اصلی اصلاح طلبان در آن گرفته می شود ، حلقه لواسان چه تصمیمی برای انتخابات اتخاذ می کنند.