گروه سیاسی- حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و بورخوار در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به ادعای رئیس جمهور و مسئولین دولتی در خصوص رشد اقصادی7/4  درصدی گفت: این ادعا در پی فروش نفت مطرح شده و در حالی که مردم شاهد رشد اقتصادی در کشور نیستند.

وی گفت: فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت گردش مالی بوجود می آورد.در پی این گردش مالی آقایان چنین ادعایی را مطرح کردند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه در کشور رشد اقصادی7/4  درصدی وجود ندارد، تصریح کرد: اگر درآمد حاصل از فروش نفت را از دولت جدا کنیم، در بقیه بخش ها ما شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و رونق بازار و کسب و کار نیستیم.

حاجی دلیگانی سرمایه گذاری در بخش های مختلف را یکی از مولفه های رشد اقتصادی دانست و گفت: در حال حاضر که برنامه ششم توسعه در صحن مجلس در حال بررسی است به رشد اقتصادی هشت درصد اشاره دارد. که در این برنامه ذکر شده برای رسیدن به این میزان رشد در سالهای آینده باید 2/7 درصد آن با بهبود روشها که بعنوان بهره وری نام برده شد، محقق شود و 5/3 درصد آن باید با سرمایه گذاری محقق شود.

وی تصریح کرد: برای این منظور سالیانه باید 380 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری اعم از سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی در کشور شود تا به به این میزان رشد برسیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برای اثبات ادعای رئیس جمهور و دولت در رشد 7/4  درصد باید به شاخص های سرمایه گذاری توجه کرد، گفت: در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس از مسئولین دولت در خصوص میزان سرمایه گذاری در سه ماه اول سوال کردیم که آنها اذعان کردند سرمایه گذاری در این مدت زمان منفی 10 بود.

حاجی دلیگانی افزود: همچنین مسئولین دولتی اذعان کردند که سرمایه گذاری در سال گذشته منفی 15 بود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه هیچ سرمایه گذاری صورت نگرفته، به جرات می توان گفت که ما هیچ رشد اقتصادی نداشتیم.

بنایراین ما رشد اقتصادی واقعی نداشتیم و آنچه گفته می شود مربوط فروش نفت خام است.

نماینده شاهین شهر، میمه و بورخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه اطلاعات دولت واقعی نیست و به مردم حقایق را نمی گویند.


علیرضا تهرانی