گروه سیاسی- روزی روزگاری جماعت اصلاح طلب مدعی بودند که "دانستن حق مردم است" و برای همین این جمله ‌را مکرر اعلام می کردند و دررسانه هایشان مانور می دادند تا به مردم بگویند آنها برای دموکراسی‌خواهی و آزادی‌های مدنی تلاش می‌کنند اما از روز گذشته اصلاح طلبان ثابت کرده اند این شعار تا وقتی خوب است که به نفع حزب و قبیله خود آنها باشد .

به گزارش افکارنیوز، روز گذشته  فراکسیون امید که جمعی از اصلاح طلبان را تشکیل می دهد طرحی دو فوریتی با عنوان «تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» به مجلس بردند و که "هر کسی با هر اقدامی در مراسم سخنرانی رسمی یا غیر رسمی موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود."

این طرح را اصلاح طلبان به مجلس برده اند تا اگر دانشجویی انقلابی در جلسات سخنرانی اصلاح طلبان از آنها سوالی مطرح کند مجرم شناخته شود و به زندان بیفتد.

در این طرح همچنین آمده که مسئولان در هر مقام اعم از اداری،‌اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال یا توقف و تعطیلی جلسات شود، جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.

و حتی قوه قضائیه را موظف کرده اند در کمتر از یک ماه درباره فرد خاطی حکم صادر کند.

سوال اینجاست چگونه کسانی که ادعای آزای بیان و دانستن حق مردم است را داشتند امروز چنین طرحی به مجلس می برند تا هر کسی از آنها حتی سوالی داشته باشد مجرم شناخته شود؟

آیا غیر از این است که آزادی بیان و مطالبه گری و سوال از غیر هم حزبی ها و رقیب آنها خوب اما زمانی که از آنها پرسیده شود جرم است؟

ادعاهای پوچ اصلاح طلبان هر روز که می گذرد بیشتر هویدا می شود که شعارهایشان مانند طبل تو خالی است و فقط برای فریب مردم ادعاهایی را طرح می کنند و هرجا خطری این جناح سیاسی را تهدید می کند حاضرند طرحی به مجلس برده و جلوی سوال کردن مردم را بگیرند.

این در حالی است که امروز قوه مجریه و بخی از قوه مقننه در اختیار اصلاح طلبان و همفکران آنهاست و باید درباره عملکردشان پاسخگوی مردم باشند اما با طرح چنین موضوعی مشخص است اصلاح طلبان به دنبال بستن دهان مردم هستند.