به گزارش افکارنیوز،

 حسام‌الدین آشنا نوشت: تقدیم به #جمنا /جبهه منا:

ده کاندید درانتخابات به مثابه فوتبال کافی نیست؛ باید یک دروازه بان هم استخدام کنید، به خصوص برای مراقبت از غضنفرها