به گزارش افکارنیوز،

اکبر رنجبرزاده نماینده مردم همدان به مصوبه اخیر بهارستانشینان درباره افزایش ۶۰ درصدی حقوق مدیران پیرامون مواد اعاده شده لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس واکنش نشان داد و گفت: بنده از جمله نمایندگان مخالف این مصوبه بودم و در زمان بررسی آن قصد بیان دیدگاه‌هایم را داشتم که متاسفانه فرصت مقتضی ایجاد نشد.

عضو هیأت رئیسه مجلس تاکید کرد: این مصوبه از جمله مصوبات اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود و آنچه که مجلس تصویب کرد، همان سقف دو برابر و ۷ برابر حداقل حقوق و دستمزد برای کارگران است که باید مبنای حداکثر پرداختی برای بالاترین سطوح مدیریتی قرار می‌گرفت و رقمی بالغ بر ۱۳ یا ۱۴ میلیون تومان می‌شد که نهایتا پس از بررسی شورای نگهبان به صحن ارجاع شد.

رنجبرزاده تصریح کرد: همچنین باید به این نکته اشاره کرد که میزان حقوق پیش بینی شده در مجلس پیش از بررسی آن در شورای نگهبان بدین نحوه بود که حقوق پیش بینی شده نه تنها شامل حقوق بلکه شامل اضافه کار، پاداش و ماموریت هم می‌شد.

وی با بیان اینکه کلمه "مدیران" در زمان بررسی مصوبه مذکور در لایحه برنامه ششم دیده نشد، گفت: بنده نمی‌دانم کلمه مدیران چه زمانی در کمیسیون تلفیق به این ماده اضافه شد؛ لذا در جلسه‌ای که من حضور داشتم حرفی از کلمه مدیران نبود و تنها موضوعات حول این بود که مقرر شد ۳ قشر افزایش دریافتی داشته باشند. تا از این طریق انگیزه ادامه فعالیت برای  این افراد خاص کاهش نیابد.

رنجبرزاده با بیان اینکه مقرر شد سه قشر  مذکور هر کدام 30 درصد حقوقشان افزایش داشته باشد، بیان داشت: این بدین معناست که به عنوان مثال اگر متخصصی تبحر کافی برای اکتشاف نفت را داراست و همچنین در مناطق محروم  فعالیت می‌کند از دو جنبه مذکور می‌تواند حائز افزایش حقوق ۶۰ درصدی باشد.

عضو هیأت رئیسه مجلس تا کید کرد: بر اساس این مصوبه یک متخصص با یک گزینه برشمرده شده در قانون امکان امتیاز افزایش حقوق ۶۰ درصدی را ندارد این در حالی است که در زمان بررسی این موضوع کلمه مدیران به این ماده اضافه نشده بود. لذا ما پس از آوردن این کلمه در ماده به آن انتقاد کردیم.

رنجبرزاده تاکید کرد: به نظر بنده مصوبه اخیر مجلس یعنی افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد به هیچ وجه شامل مدیرانی نیست که به عنوان مثال در تهران و یا مراکز استانها ادامه فعالیت می‌دهند؛ اما با این حال موضوعی که در مجلس به تصویب رسید گویای امری دیگر است.

رنجبرزاده در پاسخ به سوالی مبنی براینکه افزایش ۶۰ درصدی حقوق مدیران در مصوبه مجلس آیا تبعات اجتماعی خواهد داشت و یا خیر؟ گفت: اظهار نظر بنده در این رابطه فاقد هرگونه تنگ نظری است. چراکه ما واقعیات را می‌بینیم لذا باید گفت در حال حاضر ما در یک جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و باید در این مقطع زمانی مدیرانمان خودشان را اماده ایثار کنند و ما نمی‌گوییم این نحوه حقوق حقشان نیست اما باید از حقشان بگذرند.

عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: معتقدم با توجه به اینکه ما در یک جنگ اقتصادی به سر می‌بریم مسئله افزایش حقوق مدیران براساس مصوبه مجلس قابل هضم نیست و بهتر بود این مصوبه در مجلس رای نمی‌آورد.

رنجبرزاده درپایان بیان داشت: معتقدم نمایندگان می‌توانند پس از برگشت این مصوبه از شورای نگهبان مجددا ماده را مورد بازنگری قرار دهند.