گروه سیاسی- از آغاز بکار مجلس دهم تا کنون حداقل استیضاح هفت وزیر مکررا در بین نمایندگان مجلس مطرح شد اما فقط استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت. برخی از این استیضاح ها هم اکنون در بین نمایندگان مطرح است و برخی دیگر منتفی شده است.

به گزارش افکارنیوز، برای استیضاح یک وزیر به امضای حداقل 10 نماینده نیاز است.

طرح استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از دی ماه در مجلس مطرح شد که به امضای حدود 30 نماینده هم رسید.

این طرح تحویل هیئت رئیسه مجلس شد و هیئت رئیسه هم آنرا به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد.

استیضاح ربیعی در کمیسیون مذکور در حال بررسی بود که تعدادی از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند و با توجه به اعلام کمیسیون مبنی بر کاهش تعداد امضاها و رسیدن تعداد امضا به زیر 10 نفر، این استیضاح منتفی شد.

 

 استیضاح محمد هادی فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در بین نمایندگان مطرح است.

این استیضاح  از آذر ماه در مجلس مطرح است که ابتدا 29 امضاء داشت و تحویل هیئت رئیسه مجلس شده اما هنوز به کمیسیون تخصصی که همان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است، ارجاع نشده تا به جریان بیافتد.

گرچه تعدادی از نمایندگان امضاهای خود را از این استیضاح پس گرفتند اما هنوز این استیضاح دارای 15 امضاست و می تواند در مجلس مطرح شود.

همچنین زمزمه طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در بین نمایندگان شنیده می شود  اما هنوز این طرح تحویل هیئت رئیسه مجلس نشده است.

استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هفته گذشته در مجلس مطرح شد.

گفته می شد این استیضاح با 70 امضاء تحویل هیئت رئیسه مجلس شد اما امضاء کنندگان این استیضاح با مراجعه به هیئت رئیسه اعلام کردند که فعلا نمی خواهند استیضاح به جریان بیفتد.

 البته پیش از این طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، حمید چیت چیان وزیر نیرو و علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس شورای اسلامی و در بین نمایندگان مطرح بود که هر یک از این طرح ها بین 20 تا 60 امضاء داشت که فعلا پیگیری نمی شود.

 جدی ترین استیضاح به آخوندی وزیر راه بر می گشت که وی در جلسه روز یکشنبه اول اسفند استیضاح شد اما از مجلس رای اعتماد گرفت.