به گزارش افکارنیوز،

کشاورز کرماشاهی گفت: من برای رییس جمهوری نیامده ام من برای سوژه خنده شدن امده ام.

کشاورز کرمانشاهی به ما گفت: دیشب از کرمانشاه راهی تهران شده و خیلی خسته است و باید بعد از ثبت نام بخوابد.

 

البته وی به ما گفت: تحصیلاتش چهارم ابتدایی است و از نبود فرهنگ کار در کشور ناراحت است.

این کشاورز کرمانشاهی همچنین گفت: دامداری در روستایش از بین رفته و برخی فقط جاه طلبی و قدرت طلبی و فدات شم فدات شم به هم می‌گویند.

این مدافع حقوق حیوانات همچنین گفت: نماینده محیط زیست است و از اینکه حقوق حیوانات در کرمانشاه رعایت نمی‌شود ناراحت است.

 

وی همچنین گفت: اگر ما از حقوق حیوانات دفاع نکنیم چطور می‌توانیم مدافع حقوق بشر و انسان‌ها باشیم.