به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به قرار ذیل است:

http://www.afkarnews.ir

 
http://www.afkarnews.ir
 
http://www.afkarnews.ir
 
http://www.afkarnews.ir
 
http://www.afkarnews.ir
 
http://www.afkarnews.ir
 
 
http://www.afkarnews.ir
 
http://www.afkarnews.ir
 
http://www.afkarnews.ir
 
http://www.afkarnews.ir
 
http://www.afkarnews.ir
 
 
http://www.afkarnews.ir