به گزارش افکارنیوز،

 مقتدی صدر رهبر جریان صدر امروز دوشنبه تهران و ریاض را به خویشتنداری و کنار گذاشتن تنش دعوت کرد.

وی اشار کرد که گفت وگوی جدی و سودمند بین ایران و عربستان همه منطقه را در امنیت و ایمنی نگه خواهد داشت.

مقتدی صدر این گفت وگوی جدی و مفید را سرآغاز برای پایان به گفته خود جنگ طائفه‌ای دانست