به گزارش افکارنیوز،

 محققان دانشگاه نورث کارولینا در چاپل هیل آمریکا با  بررسی آخرین نوشته های بیماران سرطانی و عروقی و اعدامی ها پی بردند که احساس بسیاری خوبی به انسانِ دم مرگ دست می دهد.

محققان نوشته های بیماران سرطانی و عروقی و اعدامی را با نوشته های داوطلبان مقایسه کردند داوطلبانی که از آنها خواسته شده است که مرگ را در یک قدمی خود تصور کنند و آخرین چیزی را که به ذهنشان می رسد، بنویسند.

مقایسۀ نوشته های این دو گروه نشان می دهد که افرادی که به مرگ نزدیک تر هستند ، جملات بهتری به کار می برند ولی کلمات داوطلبان حاکی از بدبینی و ترس است.

این تحقیقات که مجله علم روانشناسی آن را منتشر کرد ، حاکیست: افراد مبتلا به بیماری های خطرناک و کسانی که به اعدام محکوم شده اند، در نوشته های خود به اموری همچون دین و خانواده می پردازند. محققان معتقدند که چنین اموری به فردی که مرگ را در یک قدمی خود می بیند ، آرامش می دهد.

پرفسور "کورت گرِی" استاد گروه تحقیقاتی می گوید : جسم و روح انسان به صورت باورنکردنی با شرایط زندگی روزانه سازگار می شود چه این شرایط مربوط به مرگ باشد یا چیزی دیگر.

گری می افزاید : پرداختن به جنبۀ منفی مرگ حاصل اعتقادات رایج است ولی تحقیقات ما نشان می دهد که مرگ بیش از آنچه مردم تصور می کنند ، دارای جنبۀ مثبت است.