به گزارش افکارنیوز،
سیدحسین نقوى‌حسینى سخنگوى کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس با اشاره به راى مثبت مجلس سناى امریکا به منظور پیشبرد لایحه تحریم‌هاى جدید علیه ایران اظهار داشت: تصویب این قانون نشان دهنده آن است که آمریکایی‌ها رفتارى خصمانه علیه ایران در پیش گرفته اند. 
 
نقوى حسینی ادامه داد: این اقدام با برجام مغایرت آشکار دارد چراکه پس از توافق برجام قرار بر این بود که تحریم جدیدى علیه ایران وضع نشود اما  آمریکایی‌ها قصد دارند همچنان با زبان تحریم با ایران صحبت کنند.
 
سخنگوى کمیسیون سیاست خارجى تصریح کرد: مصوبه مجلس سناى آمریکا برخلاف شرایط ٩ گانه مقام معظم رهبرى در مور برجام و ناقض مصوبه مجلس شوراى اسلامى مبنى بر قانون اقدام متقابل و متناسب است.