گروه سیاسی- ناصر ایمانی گفت: بنده معتقدم دکتر قالیباف معتقداست نواصولگرایی یعنی حرکت در چارچوب اهداف و اعتقادات اصولگرایان یعنی حرکت کردن و توجه محض به آرمانهای اعتقادی نظام و مبانی بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری. حفظ  این مبانی یعنی حرکت به سمت نواصولگرایی.

به گزارش افکارنیوز، ایمانی به لزوم توجه چهره های شاخص اصولگرایی به اهمیت تغییر روش ها اشاره و تصریح کرد: مسلما دکتر قالیباف در این چارچوب حرکت می کند و چارچوب ها و مبانی ذهنی و اندیشه ای ایشان خارج از اصولگرایی نیست. حال این سوال مطرح می شود که آیا نواصولگرایی خارج از چارچوب های اصولگرایی است؟ پاسخ منفی است چراکه دکتر قالیباف در چارچوب اصول گرایی اظهارنظر می کند بنابراین اگر فردی در این چارچوب و مبانی قصد نوگرایی داشته باشد قطعا امر مذمومی را دنبال نمی کند!

هنگامی که فردی در این خط به دنبال نوسازی باشد آیا می توان بر او خرده گرفت و با او برخورد کرد؟ ‌از سوی دیگر در چند ماه گذدشته بسیاری از چهره های شاخص اصولگرایی نیز دریک اجماع فکری به این نتیجه رسیدند که باید در برخی از مبانی فکری، خط و مشی های سیاسی خود تجدیدنظر داشته باشند پس این تجدید نظر همان نواصولگرایی است. حالا از چه رو اصولگرایان در الفاظ دچار بحث و نظر می شوند و خود را درگیر آن می کنند؟

اگر اعتقادداریم که اصولگرایان باید در مقاطع زمانی مختلف نسبت به مبانی خود بازنگری داشته باشند و اگر مبانی آنها با خلل هایی مواجه است مورد تجدید نظر قرار بدهند آیا این همان نواصولگرایی نیست؟ تنها تفاوت این دو، نامی است که دکتر قالیباف با عنوان نواصولگرایی بر این تغییر نظر و دیدگاه نهاده است.

وی با بیان اینکه از کسانی که به فکر تغییرات به نفع اصولگرایی هستند استقبال می کنیم اظهارداشت: همچنان که در انتخابات مجلس هفتم جریانی از اصولگرایان خود را به نام اصولگرایان اصلاح طلب معرفی کردند آیا برای به اینکه نام آنها تغییر کرده باید با آنها برخورد می شد و طرد می شدند؟

ما از کسانی که خواهان تحول در چارچوب ها و اهداف اصولگرایی هستند استقبال می کنیم بنابراین ما با کسانی که در راه ایجاد تحول با رعایت ضوابط و قاعده ها و مبانی اصولگرایی هم عقیده باشند هم قدم خواهیم شد. دکتر قالیباف ثابت کرده که اصولگراست و در انتخابات اخیر هم این موضوع را به عینه نشان داد یعنی ایشان از چارچوب های اصولگرایی خارج نشده و در حال حاضر هم به چارچوب نوسازی درون اصولگرایان معتقداست.

محمد ایمانی در پایان از همگان خواست که به ندای دکتر قالیباف پاسخ مثبت داده و برای حل مشکلات اجتماعی به پا خیزند. وی ادامه داد: باید از ایشان استقبال کرد و بیشتر به دکتر قالیباف برای تحقق اهداف مورد نظرش میدان داد نه اینکه با ایجاد ابهامات احتمال پیشرفت ها را تضعیف کرد. نه تنها آقای دکتر قالیباف بلکه هر کسی که در چارچوب اصولگرایی بتواند روشها و شیوه های گرایش مردم و جوانان را به جریان اصولگرایی افزایش دهد باید به او کمک کرد چراکه مساله مهم برای ما حفظ اهداف و مبانی اصولگرایی است.

حال اگر فردی با مبانی اصولگرایی پرچم دیگری را بلند کند و بتواند جوانان را به این سمت هدایت کند آیا باید براو خرده گرفت؟ چه اشکالی دارد که خیمه نوگرایی آقای دکتر قالیباف در کنار سایر خیمه های متعلق به اصولگرایان برپا شود؟

به نظر بنده نه تنها دکتر قالیباف بلکه هر یک از بزرگان اصولگرایی که قادر به تغییرات اثربخش هستند باید به این ندا لبیک بگویند. پرچمداری برای آگاهی بخشی به مردم و حل مشکلات اجتماعی و سیاسی جامعه به دست اصولگرایان بسیار مهم است. پس در واقع دغدغه اصلی ما حفظ مبانی و اهداف اصولگرایی و عدم تفرقه و انشقاق درونی اصولگرایان است. در صورت رعایت این دو موضوع هر فردی می تواند با روشهای جذاب موجب گرایش بیشتر مردم به جریان اصولگرایی شود.