به گزارش افکارنیوز،

 محمد دلاوری مجری و طراح برنامه صرفا جهت اطلاع در پست اینستاگرامی خود نوشت:

آن وقت ها که «صرفا جهت اطلاع» را می نوشتم و اجرا می کردم گاهی دل نگران می شدم که نکند این متلک های یک طرفه من حقی از مردان سیاست در ایران ضایع کند و من به ناحق کسی را نقد کنم در این مدت که با عزیزان رخ به رخ می نشینم دریافته ام آن زمان کم کاری هم کرده ام.

ولنگاری، تنبلی، کلی گویی و حرفهای همینطوری تا مغز استخوان سیاست و اقتصاد ما رسوخ کرده است.

دلم هم صحبتی با یک استراتژیست درست و حسابی می خواهد یک ابر مرد توانا، قدرتمند، دوراندیش و هوشمند.

 

 

 برنامه صرفا جهت اطلاع طنز سیاسی بود که رفتار مدیران را با زبان طنز نقد می کرد و طراح این برنامه محمد دلاوری است. بعدها الگوهایی دیگر از این برنامه به نام دکتر سلام رواج یافت.