به گزارش افکارنیوز،

محمود واعظی، درباره اختصاص بودجه به معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری آن هم در شرایطی که معاون اجرایی رئیس‌جمهور مشخص نیست، گفت: درحال حاضر معاونت اجرایی فعالیت‌هایی که در گذشته انجام می‌داده کما فی‌السابق انجام می‌دهد و همه آنها سر جایشان هستند.

وی خاطرنشان کرد: این ردیف بودجه برای آن دسته از فعالیت‌هایی که بخشی از آن در دولت و بخشی دیگر که در وزارت‌خانه انجام می‌شود درنظر گرفته شده است.

وی با این حال در پاسخ به این سوال که معاون اجرایی رئیس‌جمهور چه زمانی معرفی می‌شود، گفت: هر وقت انتخاب شد می‌گوییم درحال حاضر بنایی برای این کار نداریم.