به گزارش افکارنیوز،

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت چالش‌های مدیریتی با سفرهای استانی و همایش‌های تکرای قابل حل نیست.

متن یادداشت محسن رضایی به شرح زیر است:

بین مدیران رده اول کشور در سطح وزرا و رؤسای قوا با مدیران میانی و خرد اجرایی، ارتباط عملیاتی و اجرایی ضعیفی وجود دارد. مدیران خرد و اجرایی نیز قادر به مشکل‌گشایی از کار مردم و مراجعان نیستند. این دو چالش مدیریتی با سفرهای استانی و همایش‌های تکراری قابل حل نیست. حلقه مفقوده، تشکیل ایالت‌های اقتصادی با اختیارات کافی و رؤسای غیرجناحی است. این ایالت ها با تکیه بر توانایی‌های محلی در هرمنطقه، زمینه حضور مردم در تولید و اشتغال را فراهم می‌کنند.

در این روش، از یک طرف، اعمال نظارت از نزدیک، مانع بروز فساد می‌شود و از طرف دیگر، رقابت اقتصادی بین ایالت‌ها به تولید، ایجاد اشتغال و پیشرفت کشور سرعت می‌دهد و درآمد و معیشت مردم را بهبود می‌بخشد. این نکته‌ای است که بیش از پانزده سال است به همه دولتها گفته شده ولی به آن عمل نشده است.