محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس در گفتگو با خبرنگار افکار نیوز با بیان اینکه یکی از مشکلات هیئت تحقیق و تفحص مجلس همکاری نکردن برخی وزارتخانها، سازمانها، دستگاهها و نهادها با هیئت تحقیق و تفحص مجلس است، گفت: از سال گذشته کار تحقیق و تفحص مجلس از بررسی وضعیت افراد 2 تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد شروع شد و هیئت تحقیق و تفحص مجلس برای همه وزارتخانه ها، برخی سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی نامه فرستاد و از آنها درباره وجود 2 تابعیتی ها و افراد دارای گرین کارت استعلام شد.

وی افزود: متاسفانه برخی از این نهادها و وزارتخانه ها با هیئت تحقیق و تفحص مجلس هیچ همکاری نداشته و حتی به 2 نامه نوشته شده مجلس هم پاسخی ندادند و در نهایت معلوم نشد که چه تعداد 2 تابعیتی و افراد دارای گرین کارت در ادارات آنها مشغول بکار هستند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اهمیت و حساسیت تحقیق و تفحص مجلس از بررسی وضعیت افراد 2 تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد، تصریح کرد: در این زمینه موضوع جلوگیری از نفوذ، حفظ استقلال و منافع ملی مطرح بود که انتظار داشتیم تا مسئولین کمک کنند اما متاسفانه شاهد کم کاری و بی توجهی آقایان بودیم.

ابطحی افزود: البته شاید دامنه تحقیق و تفحص را گسترش می دادیم و در این زمینه از خود مجلس هم تحقیق و تفحص می شد، شاید تعداد بیشتری از 2 تابعیتی ها و افراد دارای گرین کارت شناسایی و معرفی می شدند.

وی تصریح کرد: در تحقیق و تفحص مجلس غیر از وزارتخانه ها، بیشتر نهادها و سازمانهایی که مراودات خارجی دارند، مورد توجه قرار گرفتند.

نماینده خمینی شهر با بیان اینکه نمی توان آفتاب را زیر کاسه پنهان کرد، افزود: موضوع 2 تابعیتی ها و دارای گرین کارت ها شوخی نیست و بسیار مهم و دارای اهمیت است اما متاسفانه برخی مسئولین وجود 2 تابعیتی در وزارتخانه ها و نهادها را کتمان می کنند.

ابطحی گفت: در گذشته از ناحیه همین افراد 2 تابعیتی ضربات زیادی به کشور وارد شد هم از ناحیه مادی و هم از ناحیه اطلاعاتی و امنیتی.

وی افزود: برخی افراد مثل خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی میلیاردها تومن پول مملکت را گرفته و به دلیل داشتن تابعیت مضاعف، به راحتی از کشور خارج شده و برنگشتند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: همچنین برخی افراد 2 تابعیتی با نفوذ در بدنه کشور اطلاعات ذی قیمتی را به دشمنان داده و باعث صدماتی به نظام شدند.

ابطحی اضافه کرد: همکاری نکردن وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی با هیئت تحقیق و تفحص مجلس فقط به این یک مورد محدود نمی شود و ما بعضا شاهد این موضوع از سوی آنها هستیم.