به گزارش خبرآنلاین، وی پیش از این نیز به دلیل آنکه گفته بود بخشی از بودجه عمرانی کشور خرج پرداخت یارانه​های نقدی می​شود، مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته بود. امروز هم که برای توضیح بخشی از درآمدهای هدفمندسازی به مجلس آمده بود بر سر آمار و اطلاعات دولت و مجلس در این زمینه با نماینده فریمان درگیر شد و به گزارش خبرگزاری​ها با او کتک کاری کرد.