به گزارش افکارنیوز،

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان در مجلس ، با اشاره به جزئیات طرح نمایندگان درخصوص عودت اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال گفت: این طرح مربوط به کلیه مقامات ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری همچون سران سه قوه، نمایندگان، وزرا و ... است که طرح نمایندگان در خصوص عودت اموال نامشروع نه تنها این مسئولان بلکه خانواده‌های آنها همسر، فرزند و همینطور افرادی که اموالشان را به آنها واگذار کردند نیز شامل می‌شود.

وی افزود: ملاک در این طرح بررسی اموال و دارایی‌ها بر روی نحوه کسب درآمد است که آیا در آمد حاصل شده توسط مسئول براثر یک فرایند کاری و اقتصادی متعارف بوده و یا درآمد اتفاقی است. یعنی بر اثر استفاده از یک رانت یا امتیاز خاص حاصل شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در این طرح برای بررسی اموال مسئولان کمیته‌ای پیش‌بینی شده که این کمیته که از قوای مختلف در آن نماینده‌ای دارند کلیه اموال مقامات فوق‌الذکر را از بدو پیروزی انقلاب تاکنون مورد بررسی قرار می‌دهد. ممکن است بسیاری از این مقامات،‌مقامات سابق باشند اما این به معنای عدم رسیدگی به اموال آنها طبق این طرح نیست.

قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: اگر پس از بررسی‌ها مشخص شود که اموال مسئولی به صورت غیرمتعارف افزایش یافته قطعا اجازه مصادره اموال به نفع بیت‌المال صادر می‌شود.

وی در تشریح ضرورت تدوین این طرح در فضای کنونی کشور گفت: ما این کار را مصداق عدالت‌طلبی می‌دانیم و همین که این احساس اجتماعی و عمومی ایجاد نشود که عده‌ای می‌خواهند با استفاده از موقعیت و قدرت خود به دنبال ثروت اندوزی فردی و تکاثر ثروت باشند و قانونی وجود خواهد داشت که حتی بعد از دوران مسئولیت و حین دوران مسئولیت روند افزایش اموال و دارایی‌ها را رصد می‌کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان گفت: ما امیدواریم که این طرح در مجلس رای بیاورد چرا که آن را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در فضای سیاسی فعلی کشور می‌دانیم و آن را به عنوان یک روند اعتمادساز برای مردم و برای کسانی که فکر می‌کنند عده‌ای از مسئولین به دنبال کسب ثروت‌های بادآورده هستند لازم می‌دانیم.