به گزارش افکارنیوز،

رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، با بیان اینکه قطعاتی از هواپیما توسط نیروهای جستجو پیدا شده است، اظهار کرد: طی جستجوی تیم‌های اعزامی به محل سانحه هواپیمایATR72، امروز قطعاتی از هواپیما یافت شده است که هم اکنون در حال انتقال آن به پایین کوه هستیم.

وی با اشاره به اینکه احتمال آن وجود دارد که قطعات یافت شده جعبه سیاه هواپیمای ATR72 باشد، تأکید کرد: پس از انتقال قطعات یافت شده به پایین کوه،  تیم بررسی سانحه هوایی سازمان هواپیمایی آن را مورد آنالیز و بررسی قرار می‌دهد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: نتیجه بررسی تیم اعزامی سازمان هواپیمایی توسط نماینده این گروه اعلام خواهد شد.