به گزارش افکارنیوز،

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور  در پاسخ به این سوال که پس از ابلاغ مصوبه 25 ماده‌ای ریاست جمهوری به معاونت حقوقی بسیاری معتقدند که رویکرد دولت نسبت به منتقدانش به سمت تند و تیز شدن می‌رود، گفت: یک سوءبرداشت در این مصوبه 25 ماده‌ای شده است.

وی ادامه داد: این سوءبرداشت مربوط به بند 3 قسمت تخصصی این ابلاغیه است. اگر کسی این بند را با دقت بخواند متوجه خواهد شد تأکید جمله بر بند 2 همان مصوبه است.

جنیدی اضافه کرد: تأکیدی که بر این بند می‌شود، دارای قیدی است که از همه می‌خواهم به این قید توجه کنند. در این بند نوشته شده است «هر اقدامی وفق مقررات قانون»؛ وقتی می‌گوییم اقدام حقوقی و قانونی وفق مقررات قانون، یعنی اینکه اگر شما انتقادی به دولت وفق مقررات کردید، خلاف قانون نیست.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان داشت: اما اگر سخن یا عملی را بگویید و یا انجام دهید که خلاف قانون باشد، در این نقطه که آغاز نقض قانون است، می‌تواند منشأ مسئولیت انتظامی، کیفری و حقوقی برای شما باشد.

وی تصریح کرد: تا زمانی که شما سخن و عملت ولو در مقام انتقاد به اهانت و اعلامات شدید خلاف واقع ختم نشده باشد، این اصلاً خلاف قانون نیست که من بتوانم اقدامی علیه شما انجام دهم.

جنیدی خاطرنشان کرد: ممکن است فردی به وزیری یا رئیس‌جمهور حرفی هم بزند برخلاف قانون باشد که درستش این است که نباید چنین کاری انجام شود و رئیس‌جمهور و وزیر بخواهد این موضوع را نادیده بگیرد که سابقاً هم اتفاق افتاده است، اما در این ابلاغیه رئیس‌جمهور تأکید کرده است جایی که حرف خلاف قانون امید مردم را قطع می‌کند و باعث سلب امید به آینده می‌شود، تأکید شده که این موضوع را جدی بگیریم، زیرا این موضوعات آثار گسترده اجتماعی دارد و لذا باید تأکید بسیاری بر روی آن شود.