به گزارش افکارنیوز،

عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس گفته است که طرح افزایش نمایندگان به دلیل اینکه بارمالی داشته و دولت آن را نپذیرفته فعلاً مسکوت مانده است.

وی با بیان اینکه کلیات این طرح در کمیسیون شوراها تصویب شده است، ادامه داد:برای حل مشکل این طرح تاکنون یک جلسه نیز با وزیر کشور داشته‌ایم و جلسه ای نیز در روزهای آینده با دولت در این زمینه خواهیم داشت.

نماینده مردم شوشتر در مجلس با بیان اینکه این طرح مسکوت مانده تا جمع بندی نهایی پس از جلسه با دولت درباره این طرح داشته باشیم، افزود: احتمالاً دولت در زمینه افزایش تعداد نمایندگان لایحه‌ای به مجلس ارائه کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه درباره افزایش تعداد نمایندگان نظرات مختلفی وجود دارد، گفت: یکی از بحث‌های که اینباره وجود دارد بارمالی است و این بحث موافقان و مخالفانی نیز در مجلس دارد.

در اصل 64 قانون اساسی آمده است:" عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 پس از هر ده سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آن حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود . محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعدا نمایندگان را قانون معین می‌کند "