به گزارش افکارنیوز،

وزیر امور خارجه رژیم سعودی با تکرار ادعاهای واهی خود درباره ایران از اعمال دوباره تحریم های آمریکا علیه ایران دفاع و حمایت کرد.

الجبیر که از شکست سیاست های رژیمش در منطقه بخصوص حمایت از تروریست های تکفیری در سوریه و ناکامی تجاوزات ائتلاف متجاوز سعودی به یمن ناراحت است؛ در ادامه گزافه گویی هایش مدعی شد: رفتار و اقدامات ایران پذیرفتنی نیست و از این رو تحت تحریم های جامعه بین المللی(!) قرار گرفته است و عربستان سعودی این تحریم ها را تأیید می کند. ایران اکنون از سوی آمریکا و هم پیمانانش از جمله عربستان تحت تحریم های بیشتری قرار گرفته است. ما اقدامات ایران را نمی پذیریم و دخالتهای ایران در امور داخلی کشورهای منطقه(!) و حمایت از تروریسم(!) رد و محکوم می کنیم. مخالفت ایران با قوانین و قطعنامه های بین المللی(!) در خصوص موشک های بالستیک پذیرفتنی نیست.