به گزارش افکارنیوز،

درحالی که روند افزایشی قیمت دلار در ایران را آمریکا متاثر از تهدیدات و تضییقات آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ارزیابی میکردند و امیدوار بودند با شروع دور دوم بازگشت تحریم های امریکا، اوضاع اقتصادی ایران را در نابودی کامل ببینند روند کاهشی ارزش دلار دربرابر ریال ایرانی که ازدیروز اغاز شده است نشان داد برای مرحله دوم تحریمها درحقیقت دستان دولت ترامپ کاملا خالی است.
در اینکه در این سقوط قیمت دلار چه عامل یاعواملی دخیل بوده اند دیدگاههای مختلفی ارائه شده است؛ برخی ازنگاه ایران به "ای اف تی اف"سخن گفته اند، برخی آن را به پیامهای موشکی ایران به مقر داعش دردیر الزور نسبت داده اند، برخی دیگر نا امن شدن سرمایه گذاری درامارات را علت این مساله برشمرده اند و بلاخره گروههایی ترجیح داده اند تا سقوط ارزش دلار را با عدم استقبال جهانی از تحریمهای آمریکا نسبت به ایران وتوسعه همکاریهای ایران اروپا تفسیر کنند؛ صرف نظر از میزان صحت هریک از این تحلیلها واقعیت ان است که جمهوری اسلامی تصمیم ندارد بهیچ وجه ازاقتدار منطقه ای خود وحمایت ازمحور مقاومت کوتاه بیاید ودرعین حال برنامه های اصلاح اقتصادی جدید خود را درشرایط جدید درحال به بارنشستن میداند.