به گزارش افکارنیوز،

ذوالنور در ارزیابی مدل پیشنهادی جدیدی اروپایی ها تحت عنوان سازوکار SPV که قرار است روابط مالی ایران با اروپا را تسهیل کند، گفت: این سازوکار می تواند راه حل مؤثری باشد که یک کانال فروش مطمئن میان ایران و اروپا گشایش یابد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از سوی دیگر SPV باعث می شود یک کانال مالی داشته باشیم که اگر نفت خود را عرضه و صادرات کردیم بتوانیم از طریق این کانال مالی به پول خود دست پیدا کنیم.

وی گفت: در اینکه استفاده از SPV شدنی بوده شک و تردیدی نیست، سازوکار SPV بسیار زیربنایی و مؤثر است ولی اینکه اروپا و غرب بر ادعای خود صادق بوده و بر آن پایبند بمانند مهم است که تا چه میزان از این ظرفیت که قرار است ایجاد شود استنکاف کرده و با تمام توان از آن استفاده می کنند.

ذوالنور همچنین با تأکید بر اینکه سازوکار SPV باید به کشورهای دیگر نیز تسری پیدا کند، اظهار داشت: ضروری است که این سازوکار صرفا برای مبادله با اروپا نباشد چرا که تنها ۴.۵ درصد نفت آنها را جمهوری اسلامی تأمین می کند لذا این میزان گره ای از مشکل ما حل نمی کند.

وی ادامه داد: آنچه ما به دنبال آن هستیم و از اروپایی ها مصرانه مطالبه گری می کنیم این است که این کانال برای تمام روند فروش نفتی ایران مؤثر باشد و نیز همه ارزمان را بازگرداند که این صرفا به اروپا ختم نمی شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در این بین صداقت، اراده و تعمیم کانال SPV به فراتر از اروپا بسیار مهم است و ما انتظار داریم در این مسیر اقدام شود.