به گزارش افکارنیوز،

در این گزارش به سرپرستی'فیلیپ بان کورر' آمده است: تاثیر فراسرزمینی تحریم های اقتصادی و تجاری یکجانبه آمریکا علیه کشورها همواره چالشی بزرگ برای کشورهای اروپایی بوده است. 
در این گزارش افزوده شد: آمریکا کشور دوست بزرگ اروپا به شمار می رود اما به نظر می رسد دولت کنونی آن متحد قابل اعتماد و شریکی وفادار نباشد. 
در مقدمه گزارش این کمیسیون آمده است: در واقع باید گفت که این چالش دوگانه است و همزمان استقلال دیپلماتیک و استقلال اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تهدید کرده است. 
اعمال تحریم های تجاری در برابر کشورهایی که قوانین بین المللی را نقض و از سازمان های تروریستی دفاع می کنند، موضوعی است که سازمان ملل متحد و خود اتحادیه اروپا همواره بر آن تاکید کرده است. 
بعنوان مثال می توان به تحریم های جمعی آمریکا و اروپا علیه روسیه پس از الحاق شبه جزیره کریمه و مداخله در درگیری های شرق اوکراین اشاره کرد. 
از این دست پرونده های بین المللی در چند دهه گذشته بسیار زیاد بوده است که تحریم جمعی اروپا و آمریکا علیه ایران تا سال 2016 نمونه ای دیگر از توافقات حاصل شده میان بروکسل و واشنگتن است. 
تاثیر فراسرزمینی این تحریم ها ویژگی منحصر به فرد تحریم های آمریکایی از زمان تصویب قوانین هلمز-برتون و داماتو در سال 1996 برای مقابله با تعاملات تجاری با کوبا، لیبی و ایران است. 
در این گزارش، کمیسیون مربوطه تمام تلاش خود را به کار بسته است تا آثار منفی قوانین فراسرزمینی آمریکا بر اقتصاد فرانسه بررسی شود و در همین راستا نیز میزگردی توسط کمیسیون امور اروپایی در هجدهم ژوئیه به درخواست ژرار لارشه رئیس سنای فرانسه برگزار شد. 
گزارش این کمیسیون ، روی وقایع کنونی پس از تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم های اقتصادی و تجاری ثانویه علیه ایران و پیش از آن تصمیم خروج یک جانبه از توافق هسته ای که در ژوئیه سال 2015 امضا شد، متمرکز است.