به گزارش افکارنیوز،

محسن پاک آیین صبح امروز در چهارمین نشست تخصصی  آمریکایی که به میزبانی سنندج برگزار شد، اظهار داشت: یکی از گفتمان های مقام معظم رهبری بحث افول آمریکا است اما این به معنای سقوط نیست بلکه منظور  از این افول تضعیف شاخص هایی است که امریکا را به عنوان یک ابر قدرت در دنیا شناخته است.

وی افزود: هر چند امروز آمریکا همچنان از نظر قدرت نظامی و مالی قدرتمندترین کشور دنیا است اما شاخص هایی مانند مقبولیت و قدرت را در بین کشورهای جهان از دست داده و رو به افول می رود.

معاون امور بین‌الملل دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری ادامه داد: آمریکا زمانی ابرقدرت بود که در کنار قدرت های بزرگ اروپایی بود اما امروز این شاخص ها وجود ندارد و در ۵۰ سال گذشته این کار به پایین ترین حد خود رسیده است.

پاک آیین یاداور شد: خروج امریکا از نهادهای بین المللی مختلف مانند حقوق بشر و یا محیط زیست و تحقیر کشورهای اروپایی باعث شده امروز اروپاییان در مقابل انها بایستند و امروز کشورهای قدرمندی مانند چین و روسیه نیز آمریکا را با چالش مواجه کرده اند.

وی بیان کرد: قدرت اقتصادی امریکا نیز که به طور یکجانبه تعرفه های بسیار سنگینی بر کالاهای کشورهای دیگر وارد کرده اقتصاد این کشور را از اقتصاد ازاد دور کرده و همین باعث شده قدرت اقتصادی امریکا نیز رو به افول برود.

معاون امور بین‌الملل دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری گفت: حضور آمریکا در نقاط مختلف جهان نیز یکی از مولفه های قدرت آمریکا در دنیا بود که امروز به دلیل قدرت نمایی ایران در کشورهای منطقه دیگر شاهد انزوا و تنها ماندن آمریکا در خاورمیانه شده است.

پاک آیین افزود: مقبولیت آمریکا نیز در سال های گذشته با چالش مواجه شده و دیگر افکار عمومی جهان را با خود ندارد و جنایات ضد حقوق بشری انان مقبولیت انها را با چالش مواجه کرد.

وی اظهارداشت: وقتی برای اولین بار جنایات و شکنجه های انها در زندان هایی مانند ابوغریب و گوانتانامو به مردم دنیا نسان داده شد مقبولیت انها از بین رفت.

معاون امور بین‌الملل دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری یادآور شد: باید همه به دنبال افشای کارهای ضد حقوق بشری آمریکا بوده و هر چه این کار بیشتر در دنیا اشاعه شود آمریکا با چالش و افول بیشتری رو به رو می شود.