به گزارش افکارنیوز،

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان روز پنج‌شنبه تصمیم اخیر رژیم آمریکا مبنی بر تحریم صنعت فلزات ایران را شدیدا محکوم کرد و گفت:  «این اقدام آمریکا مغایر تعهدات بین المللی این رژیم بوده و موجبات مسئولیت بین المللی آن را فراهم خواهد آورد.»

موسوی خاطر نشان کرد: «این تحریم همانند سایر تحریم های یکجانبه آمریکا مغایر اصول و قواعد اساسی روابط بین الملل بوده و مشخصا مغایر تعهدات بین المللی ناشی از منشور ملل متحد، بیانیه های الجزایر، معاهده مودت و قرار دیوان بین المللی دادگستری است که به دلیل اعمال متخلفانه بین المللی از طرق قضایی باید پاسخگو باشد. مسئولیت جبران خسارات وارده بر عهده رژیم آمریکا خواهد بود.»