به گزارش افکارنیوز،
 راهپیمایان تهرانی شرکت کننده در مراسم روز ملی مبارزه، سال ۹۸ را سال افول قدرت آمریکا خواندند. 

اخبار سیاسی- راهپیمایان با حمل دست نوشته هایی که حاوی شعارهایی که از سخنان رهبر معظم انقلاب اقتباس شده است، افول قدرت آمریکا را یادآوری کردند.