به گزارش افکارنیوز،

محمدمهدی زاهدی، نماینده کرمان درباره افول آمریکا ، گفت: ظهور انقلاب اسلامی و مواضعی که نظام اسلامی ما علی‌رغم جنگ تحمیلی که از سوی آمریکا علیه کشورمان آغاز شد، ما شاهد افول و زوال آمریکا در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و سایر حوزه‌ها هستیم.

او ادامه داد: آمریکا دیگر کشوری نیست که بتواند نظرات خود را بر سایر ملت‌ها تحمیل کرده و یا مانند گذشته یک رژیم را با جایگزین کردن دیکتاتور‌ها تغییر دهد.

زاهدی با بیان اینکه ملت‎‌های دنیا به بیداری رسیده‌اند، تصریح کرد: جریان مقاومت در عصر حاضر توانسته به جایگاه واقعی خود در دنیا دست پیداکند.

زاهدی در پایان تاکید کرد: ما باید از فرصت‌های پیش آمده به ویژه در راهپیمایی‌ها و مناسبت‌های مختلف استفاده کنیم تا با جریان سازی مقاومت و افشای جنایت‌های آمریکا تصویر زشت این دولت و هم پیمانانش در منطقه را به دنیا نشان دهیم.

او افزود: باید با ادامه این مسیر تا ایجادشدن بیداری جهانی علیه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا نابودی آنها را جشن بگیریم.