به گزارش افکارنیوز،

راهپیمایی امروز مردم تهران در اعتراض به آشوب و ناآرامی‌های اخیر، با تیتر «هزاران ایرانی علیه آشوبگری‌های مربوط به بنزین راهپیمایی کردند»، در خبرگزاری فرانسه بازتاب یافته است.

اخبار سیاسی - این خبرگزاری نوشته است: «هزاران نفر از حامیان حکومت ایران در میدانی در تهران گردهم آمدند تا روزهای "آشوب" را محکوم کنند. جمهوری اسلامی آشوب‌ها را به دشمنان خارجی نسبت داده است.»

خبرگزاری فرانسه می‌افزاید: «آن‌ها با تکان دادن پرچم ایران و دست‌نوشته‌های " مرگ بر آمریکا " از تمام جهات به سمت میدان انقلاب تهران راهپیمایی کردند.»

این رسانه با اشاره به افزایش قیمت بنزین و در پی آن بروز ناآرامی در چند شهر، نوشته است که تهران می‌گوید مزدوران و اراذل و اوباش مورد حمایت کشورهای خارجی اعتراضات مردمی را به خشونت کشیدند.

خبرگزاری فرانسه در ادامه به نقل از خبرنگار خود در تهران، نوشته است: «میدان [انقلاب] به سرعت با جمعیتی از پیر و جوان، از جمله روحانیونی که تصویر رهبر ایران را به دست داشتند، پر شد.»