محمد کاظم انبارلویی با اشاره به مولفه‌های مجلس جوان و انقلابی بیان داشت: اداره کشور یک نفس و خیزش جدید نیاز دارد.

اخبار سیاسی- وی ادامه داد: انتخابات فرصتی است تا مردم  پالایشی مجدد در قوای سیاسی کشور پدید بیاورند؛ در ایران یک نظام مردم سالار حاکم است و این مردم هستند که نیرو‌های تقنینی را با رأی مستقیم خود تعیین می‌کنند.

  انبارلویی تصریح کرد: انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، فرصتی است که مردم با انتخاب خود، مجلس و دولتی قوی پدید بیاورند.

دبیر سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: برای داشتن مجلس و دولتی جوان و انقلابی، ملت  باید در انتخاب خود به جوانان و کارآمدی آن‌ها و نسل جدیدی که قرار است مدیریت کشور را تحویل بگیرد، نظر کنند.

وی افزود: هم اکنون مردم در تهران و شهرستان‌ها مشغول بررسی کارنامه کسانی هستند که قرار است در پارلمان جمهوری اسلامی ایران، نقش آفرینی کنند. این فرصت را نباید از دست داد و کمک کرد تا با انتخاب افراد شایسته، گردش نخبگانی در ارگان سیاسی مهمی همچون مجلس شکل بگیرد.