به گزارش افکارنیوز،

حسینعلی شهریاری منتخب مردم زاهدان در مجلس یازدهم درباره مهمترین اولویت‌های مجلس آتی، اظهار داشت: به نظرم من اولویت اصلی مجلس آتی رفع مشکلات معیشتی ملت بزرگ ایران باشد، ضمن اینکه باید وکلای مردم در مجلس یازدهم برای برون‌رفت از مشکلات مربوط به بیکاری و افزایش اشتغال جوانان، اولویت خاصی را درنظر بگیرند. 

اخبار سیاسی - وی افزود: مجلس آتی باید بکوشد دغدغه و معیشت جوانان را حل کرده و آنان را به سمت تشکیل خانواده سوق دهد. اگر جوانی دغدغه شغل نداشته باشد، ناخودآگاه آسیب‌های اجتماعی هم در جامعه کاهش پیدا خواهد کرد. 

** دغدغه مجلس یازدهم اصلاح اقتصاد ایران و رفع دغدغه‌های معیشتی

منتخب مردم زاهدان در مجلس یازدهم تصریح کرد: باید تمام توان مجلس آتی به سمت و سوی اصلاح وضعیت اقتصادی کشور و رفع دغدغه‌های معیشتی مردم باشد و به نظرم اولویت‌های بعدی از درجه اهمیت کمتری برخوردار است. 

شهریاری گفت: اگر دولت آتی دولت همراه با مجلس یازدهم باشد، قطعاً دست در دست یکدیگر و گام به گام مشکلات و معضلات کشور حل شده و دغدغه‌های مردم رفع  خواهد شد. 

** امضا میثاق نامه مبارزه با فساد و شفافیت از سوی نمایندگان مجلس یازدهم 

وی گفت: با توجه به شرایط موجود، به نظرم تعاملی بین دولت فعلی و مجلس یازدهم وجود ندارد، ولی امیدواریم که دولت بعدی، دولتی منطقی و توانمند بوده و بتواند در جهت رفع مشکلات مردم گام بردارد. 

منتخب مردم زاهدان در مجلس یازدهم اظهار داشت: تمامی نمایندگان مجلس قبل از انتخابات میثاق‌نامه‌ای را با موضوع مبارزه با فساد و شفافیت حداکثری امضا کردند تا در مجلس آتی، این موضوع را به صورت عملیاتی نشان دهند و امیدوارم گام‌های عملی در این راستا از سوی وکلای مردم در مجلس برداشته شود.