به گزارش افکارنیوز،

علیرضا زاکانی گفتگویی با رادیو اقتصاد داشته است که مهمترین محورهای آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

اخبار سیاسی- شفافیت تنها به رأی نیست بلکه ابعاد مختلفی دارد که باید به تمامی ابعاد آن به خوبی پرداخته شود. شفافیت رأی هم مربوط به صحن و هم مربوط به کمیسیون هاست چرا که 90 تا 95 درصد مصوبات کمیسیون ها در صحن رأی می آورد اما آرای نمایندگان در کمیسیون ها مشخص نیست.

- بطورکلی برای شفافیت در مجلس باید در چند سر فصل از قبیل آرای کمیسیون و صحن، نظرات و دیدگاه‌ها، مکاتبات، تعاملات،دریافتی نمایندگان، سفرهای خارجی، قائل شدن امتیازات برای نمایندگان و غیره باید اقدامات  اساسی انجام شود. هریک از این مولفه ها در حوزه قانون گذاری و نظارت امکانی را فراهم می کند که اگر کسی خود به یک صیانت درونی و تقوای درونی نرسیده باشد زمینه سوء استفاده برایش وجود خواهد داشت.

- کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مهمترین کمیسیون نظارتی مجلس است. اگر این کمیسیون اصلاح شود بخش عمده ای از مفاسد، ناکارآمدی ها و انحرافات در جامعه اصلاح خواهد شد؛ متأسفانه از هشت نفر عضو اصلی کمیسیون اصل 90 هفت نفر رد صلاحیت یا به نحوی به آنان گفته شد در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شرکت نکنند.

- نمایندگان در ابتدای هرمجلس به قید قرعه در 15 شعبه تقسیم می‌شوند. اگر نماینده ای مشکلی داشته باشد که محل اعتراض نمایندگان دیگر باشد این مشکل به ضمیمه اسناد به شعبه مربوطه منعکس می‌شود. شعبه هم جلسه برگزار می‌کند اگر اسناد متقن بود این اسناد تأیید و به کمیسیون تحقیق ارجاع می شود. اگر این کمیسیون هم اسناد را تأیید کرد اعتبار نامه نماینده در صحن مجلس به رأی گذاشته می‌شود.

- یک ربع گزارش کمیسیون تحقیق قرائت می شود و نیم ساعت هم نماینده یا دو نفر از منتخبان نماینده می‌توانند از وی دفاع کنند. در نهایت رأی گیری می شود اگر رأی گیری منجر به این شود که مجلس اسناد را تأیید و وجود فرد منتخب را مضر تشخیص داد وی از نمایندگی خلع خواهد شد.

- کسانی در مجلس یازدهم حاضر هستند که ممکن است اعتبار نامه آنها به تائید نرسد؛ دیروز به چند اعتبار نامه در مجلس اعتراض شد اما اینکه اعتبارنامه این افراد تأیید شود یا تأیید نشود باید منتظر ماند تا فرآیند های قانونی طی و رای گیری انجام شود.

- انتخاب هیئت رئیسه جز در ساختمان قدیم مجلس، هیچ وقت قیام و قعودی نبوده بلکه رأی گیری همیشه با کارت و محرمانه بوده است. این رویه در تمامی ادوار مجلس شورای اسلامی متداول بوده است.

- نمایندگان در مجلس هفتم از ساختمان قدیم به جدید مجلس شورای اسلامی منتقل شدند، با توجه به وجود دستگاه‌های الکترونیک در ساختمان جدید رأی گیری بصورت مکنون متداول شد بنابراین اکنون هیچ منع قانونی و الزام آیین نامه ای وجود ندارد که آرای نمایندگان شفاف نشود.