به گزارش افکارنیوز،

حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح حمایت مالی از افشاگران فساد، گفت: برای اینکه طرح سوت زنی و حمایت مالی از افشاگران فساد جنبه قانونی پیدا کند، تعدادی از نمایندگان آن را پیشنهاد داده‌اند، در این طرح مشوق‌هایی برای افشاکنندگان مفسدان در نظر گرفته شده که بسیار خوب است.

اخبار سیاسی- او افزود: طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد هنوز  یک طرح اولیه است، این طرح باید به معاونت قوانین و مرکز پژهش‌های مجلس برود تا پخته شود، ولی اصل طرح به هیئت رئیسه آمده است و از اینجا به اداره قوانین مرکز پژوهش‌ها ارسال می‌‌شود تا با سرعت در کمیسیون قضایی و برنامه بودجه بررسی شود، به صحن بیاید و تصویب شود.

سلیمی ادامه داد: این طرح بسیار قوی است و ما نمی خواهیم سرعت فدای دقت و دقت فدای سرعت شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: طرح حمایت مالی از افشاگران فساد مالی تا روز گذشته با امضای ۱۵۰ نفر جمع آوری شده و اکنون هم در حال افزایش است.

او با اشاره به لایحه‌ای که قرار است دولت در مورد حمایت مالی از افشاکنندگان ارائه دهد، گفت: دولت چرا معطل می‌کند؟ دولت تا از خواب بیدار شود صبح شده است، چراکه ۷ سال از عمر این دولت گذشته حالا می‌خواهد در این مورد  لایحه دهد.

سلیمی اضافه کرد: دولت مانند بسیاری از مسائل دیگر تنها قصد ارائه دارد اما عملی نمی‌کند، لذا یک سال و نیم از عمر دولت می‌گذرد و قرار بود دولت لایحه ساختار بودجه را به مجلس ارائه دهد، اما حقیقت این است که  دولت پیر و فرتوت است.