به گزارش افکارنیوز،

نتایج یافته های گزارشی که از سوی پروژه بحران آمریکا انجام شده حاکی است حدود 93 درصد اعتراضات برگزار شده علیه نژادپرستی و نابرابری نژادی در آمریکا از زمان قتل جورج فلوید تاکنون، به صورت مسالمت آمیز و آرام بوده است.

اخبار بین الملل- بر اساس این گزارش یافته های این تحقیق و بررسی در تناقض با برخی ادعاهای مطرح شده است که می گوید اعتراضات علیه نژادپرستی و جنبش حمایت از سیاهپوستان عامل اصلی خشونت و تخریب اموال دولتی و خصوصی در آمریکا بوده است.

نویسندگان این گزارش تاکید کردند: این آمارها نشان می دهد ایالات متحده در بحران به سر می برد. جامعه آمریکا با خطرات فزاینده ناشی از بدرفتاری پلیس و نابرابری و بی عدالتی نژادی روبرو است.

این تحقیق و بررسی نشان می دهد از 24 ماه می تا 22 اوت بیش از 10600 تظاهرات در سراسر آمریکا برگزار شده که اکثر آنها مسالمت آمیز و آرام بوده است.

حدود 7750 مورد از این اعتراضات و تظاهرات مرتبط با جنبش حمایت از جان و زندگی سیاهپوستان بوده است. این اعتراضات مسالمت آمیز در 2440 منطقه در سراسر 50 ایالت آمریکا و واشنگتن برگزار شده است.