به گزارش افکارنیوز،

 حسن هانی زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد دخالت سفرای خارجی در ایران، گفت: از آنجایی که برخی کشور‌های اروپایی همچنان در فضای دوران سیاه استعمار این کشور‌ها علیه کشور‌های جهان سوم به سر می‌برند، همچنان در اندیشه دخالت مستقیم در مسائل داخلی کشور‌ها هستند.

او افزود: انگلیس، فرانسه و آلمان به عنوان سه کشور اروپایی همواره در مسائل داخلی سایر کشور‌ها دخالت می‌کنند و سفرای این سه کشور طی سال‌های اخیر فراتر از ماموریت تعیین شده خود در مسائل داخلی ایران دخالت کرده‌اند.

هانی زاده با بیان اینکه سفیر انگلیس در تظاهرات سال ۹۸ و ۹۷ در ایران حضور داشت، گفت: دخالت سفیر آلمان در مسائل داخلی و اعدام یکی از جنایتکاران ما که قاتل یک انسان بی گناه بوده است، نشان می‌دهد که ماموریت این گونه سفرا دخالت در مسائل داخلی ایران است.

تحلیلگر مسائل سیاسی تاکید کرد: وزارت خارجه کشورمان باید هشدار جدی به سفرای مداخله‌گر دهد و اجازه ندهد که آنها فراتر از دستور‌العمل‌های بین المللی و ماموریت‌های تعیین شده خود در مسائل داخلی ایران دخالت کنند.

او افزود: ایران یک کشور مستقل است و تصمیمات ما داخلی است، لذا هیچ کشوری حق ندارد در مسائل داخلی ما دخالت کند و اگر این چنین رفتای از سوی سفرای کشور‌های خارجی به ویژه سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه که خود را متولی جهان می‌دانند، انجام شود، ایران باید هشدار جدی دهد و حتی سطح روابط خود را با این کشور‌ها از سطح سفیر به کاردار تنزل دهد.

 هانی زاده با اشاره به توئیت های سفیر آلمان در مورد ایران، گفت: دخالت‌ کشور‌ها در امور ایران نقض آشکار حاکمیت ملی ایران است و سفیر آلمان قوانین بین المللی را نقض کرده است، چراکه نباید با ارسال توئیت‌هایی در مسائل داخلی کشور ما دخالت کند.

تحلیلگر مائل سیاسی ادامه داد: در واقع قوه قضائیه ایران مستقل بوده و تصمیماتش کاملا قضایی و غیر سیاسی است، لذا دخالت سفیر آلمان در ایران نقض تمام قوانین و معاهدات بین المللی تلقی می‌شود و ایران به ویژه وزارت خارجه کشورمان باید در این خصوص هشدار جدی به سفیر آلمان دهد تا فراتر از ماموریت تعیین شده خود در مسائل داخلی ایران دخالت نکند، اکنون در قرن بیست و یک هستیم و باید قوانین بین المللی حاکم باشد.