به گزارش افکارنیوز،

منصور لشکری قوچانی تهیه کننده سینما با پیش بینی از آینده سینما ، اظهار کرد: در وهله اول بگویم که هیچگونه برنامه و استراتژی در دولت وجود ندارد بنابراین نمی‌توانند سینما را مانند خیلی از ارکان جامعه، از این بحران نجات دهند. قبل از آن هم ورود پول‌های کثیف و بادآورده باعث بیکاری و رشد قیمت‌های تولید شده بود. کرونا هم در این وانفسا وارد شد و تیر خلاص را زد وهمه این عوامل باعث شدند تا سینما تقریبا تعطیل شود.

این تهیه کننده ادامه داد: نکته قابل تامل اینجاست آنقدر وضعیت سینما بحرانی شده که حتی همان پول‌های بادآورده و کثیف هم نمی‌توانند سینما را نجات دهند. از سویی، حضورشان در چنین شرایطی کوتاه مدت خواهد بود، چون آن‌ها به دنبال اعتبار و قدرت هستند و زمانی که می‌بینند سینمایی وجود ندارد و اکران آنلاین نیز برای آن‌ها منفعتی نخواهد داشت، رفتن را ترجیح می‌دهند.

وی در پایان تاکید کرد: در چنین شرایطی بهترین کار این است که متولیان امر، حداقل به فکر نیرو‌های کم بضاعت سینما و آن‌هایی که به نان شب محتاجند  باشند. در کل هیچ روزنه امیدی برای آینده سینما نداریم.