نیمه نهایی عصر جدید در فصل دوم با چهار اجرا برگزار شد. در این مرحله به دلیل وجود کرونا گروهها و شرکت کنندگان حاضر در نیمه نهایی عصر جدید اجرای خود را از قبل ضبط کرده بودند.

اجراهای قسمت اول نیمه نهایی عصر جدید در فصل دوم را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

اجرای گروه قشقایی در نیمه نهایی عصر جدید+فیلم

اجرای مجید معظمی در نیمه نهایی عصر جدید(نشکن دلمو)+فیلم

 

اجرای گروه دختران ستاره هشتم در نیمه نهایی عصر جدید+فیلم

در پایان قسمت اول گروه قشقایی و گروه دختران ستاره هشتم به رای گیری مردمی رفتند تا یکی از این دو گروه به فینال مسابقه استعداد یابی عصر جدید راه یابند.