همایش روز ملی شعر و ادب فارسی دوشنبه در حالی در تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار شد که غیبت بسیاری از چهره‌های ملی و بین المللی دعوت شده به این همایش ملی به شدت احساس می شد.

به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی لغو پروازهای امروز دلیل عدم حضور بسیاری از مهمانان داخلی و خارجی در همایش روز ملی شعر و ادب فارسی بوده است.

بی‌مهری به استاد شهریار در تبریز

اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله چهره های ملی بود که انتظار می رفت در این همایش حضور داشته باشد اما به دلیل لغو پرواز از حضور در تبریز بازماند و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی پیام وی را خطاب به همایش روز ملی شعر و ادب فارسی قرائت کرد.