به گزارش افکارنیوز،

پوریا آذربایجانی کارگردان سینما، در خصوص انتظاراتی که از هیئت مدیره جدید خانه سینما دارد، گفت: من هیچ وقت انتظار ویژه‌ای از خانه سینما نداشتم و ندارم؛ ولی چون خانه سینما یک مجمع صنفی است ترجیحم این است که به مسائل صنفی از قبیل بیمه و حقوق بیکاری توجه کند.

 

وی ادامه داد: به نظرم اگر خانه سینما بتواند درآمدی داشته باشد، دیگر نباید برای مسائلی مثل حقوق بیکاری منتظر ارشاد بماند تا ببیند پولی می دهد یا نه!

 

آدربایجانی در خصوص عملکرد امسال سینما ایران گفت: عملکرد امسال سینما خیلی فرق خاصی با دیگر سال‌ها نداشت. به غیر از اسکاری که گرفته شد.