به گزارش افکارنیوز،

در برنامه دوره همی با موضوع "بی پولی" یکی از حضار برنامه که دختری دم بخت بود نسبت به سوال مهران مدیری مجری، درباره وضعیت مالی همسر آینده اش اینگونه جواب داد که: "گریه کردن در یه قصر بهتر از گریه کردن در یه خانه مستاجری ایست، همسرم باید پول دار باشد و قد بلند، قیافه مهم نیست!"