سید مهرداد سید مهدی در توئیتر نوشت: همکاران من در حالی که هنوز از فضای انتخابات بیرون نیامده بودند  در خط مقدم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص کرونا ، قرار گرفتند.

اخبار فرهنگ و هنر- وی ادامه داد: بارها تا دل خطر یعنی بخش مراقبت های ویژه هم رفتند، برای 19 نفر از همکارانم در خبرگزاری صدا و سیما که مبتلا به کرونا شده اند، شفای عاجل مسالت دارم.

خبرنگاران صدا و سیما کرونا