به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، در سالروز ازدواج پیامبر اسلام و حضرت خدیجه(س) یکی از سنتهای آن حضرت و سفارشات شرع مقدس اسلام یعنی مقوله ازدواج و اهمیت و جایگاه آن را از زبان قرآن و معصومین(ع) مورد توجه قرار میدهیم.

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: " زنان و مردان مجرد و غلام‌ها و کنیزان شایسته‌تان را همسر دهید، اگر فقیر باشند خدا از فضل خود بی نیازشان گرداند، خداوند بخشنده و دانا است۱ ".

همچنین در این ارتباط خداوند متعال در جایی دیگر می‌فرماید: " یکی از نشانه‌های خداوند این است که از جنس شما برایتان همسر آفرید تا موجب آرامشتان باشد، و بین شما الفت و مهربانی قرار داد۲ ".

اما پیامبر خدا(ص) درباره این که وقتی جوانی ازدواج می‌کند، شیطان چه می‌کند؟ فرمودند: " هیچ جوانی نیست که در دوره جوانی خود ازدواج کند، مگر آن که شیطان فریاد برآورد که: «وای بر او، وای بر او! دو سوم دینش را از(گزند) من حفظ کرد» بنابراین، انسان باید برای حفظ یک سوم دیگر، تقوای خدا در پیش گیرد ۳ ".

رسول مکرم اسلام همچنین به جایگاه ازدواج در نزد خداوند اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: " در اسلام هیچ بنایی ساخته نشد، که نزد خداوند عز و جل محبوب‌تر و ارجمندتر از ازدواج باشد۴ ".

ایشان درباره این که ازدواج کردن چه تأثیری در روزی و اخلاق آدمی دارد؟ می‌فرمایند: " اهل و عیال اختیار کنید؛ زیرا که این کار روزی شما را بیشتر می‌کند۵ ".

پیامبر خدا(ص) در روایتی دیگر اهمیت و برکات این عمل خدا پسندانه را تشریح می‌کنند و می‌فرمایند: " بی‌همسران خود را همسر دهی؛ زیرا با این کار خداوند اخلاق آنان را نیکو می‌گرداند و روزی‌هایشان را زیاد می‌کند و بر جوانمردی‌های آنان می‌افزاید۶ ".

منابع:

۱ - نور / ۲۳

۲ - روم / ۲۱

۳ - بحارالأنوار: ۱۰۳ / ۲۲۱ / ۳۴ منتخب میزان الحکمة: ۲۵۲

۴ - بحارالأنوار: ۱۰۳ / ۲۲۲ / ۴۰ منتخب میزان الحکمة: ۲۵۲

۵ - بحارالأنوار: ۱۰۳ / ۲۱۷ / ۱ منتخب میزان الحکمة: ۲۵۲

۶- بحارالأنوار: ۱۰۳ / ۲۲۲ / ۳۸ منتخب میزان الحکمة: ۲۵۲