به گزارش افکارنیوز،

آیت الله دستغیب (ره)در کتاب گناهان کبیره در مورد چاره رهایی از ناامیدی در مشکلات می گوید:اگر مبتلا به حادثه سختی از روزگار شدیم بدانیم که اول زندگانی دنیا با حوادث و ابتلاعات فراوان همراه است و هیچ کس از آن برحذر نیست.دوم اینکه حالات کسانی را که ابتلا و گرفتاری ایشان از ما شدیدتر است در نظر آورد تا تسکین بیشتری برایش فراهم گردد.

شهید دستغیب درباره مورد سوم می گوید:سوم اینکه به هراندازه ای که ابتلا و گرفتاری ما بیشتر باشد از رحمت خدا نباید مایوس شود چه اشخاصی که به حادثه سختی مبتلا بوده و اسباب نجاتی برای آن ها متصور نیست و خداوند آنها را نجات داده است.در کتاب فرج بعد الشده پانصد حکایت در مورد فرج اای الهی نقل شده است.

همچنین ایشان در مورد یاس از آمرزش گناهان کبیره می گوید:یاس از جمیع گناهان گذشته فرد بدتر است زیرا یاس کلی ، شاهد بر قطع از پروردگار است.زیرا وقتی که نور ایمان در دل شخص باشد محال است یاس متمر داشته باشد.ممکن است در اثر غفلت مختصری یاس داشته باشد اما پس از تذکر به سعه رحمت الهی امیدوار و به توبه و انابه مشغول گردد.

منبع: کتاب گناهان کبیره ص99