به گزارش افکارنیوز،

آیت الله دستغیب(ره) در صفحه ۱۵۹ جلد اول کتاب گناهان کبیره در مورد قطع رحم به انسان ها هشدار می دهد که شرح آن در متن زیر آمده است.

حضرت امیر(ع) در خطبه اش فرمود: به خداوند پناه مى برم از گناهانى که نیستى را نزدیک مى کند . یک نفر گفت آیا گناهانى هست که فنا را نزدیک کند؟ فرمود بله قطع رحم، به درستى که خانواده اى که باهم جمع شوند و مواسات نمایند با یکدیگر، خداوند رزق آنها را زیاد مى فرماید و خانواده اى که از هم جدا شوند و از یکدیگر ببرند خداوند ایشان را از توسعۀ در رزق و طول عمر محروم مى فرماید هرچند اهل تقوى باشند.

یکى از اصحاب حضرت صادق (ع) شکایت پسر عموهایش را به آن حضرت کرد و گفت: برادران و پسر عموهایم مرا سخت در فشار گذاشته اند و سهمى که از خانه داشتم از من گرفته اند فقط یک اطاق براى من باقى گذارده اند اگر بخواهم شکایت آنها را نزد حکومت وقت بنمایم هرچه در دست آنها است مى توانم بگیرم.

حضرت فرمودند: صبر کن خداوند به زودى براى تو فرج خواهد فرمود، این شخص پذیرفت و برگشت، در سال صد و سى و یک ،وبائى آمد و تمام آنها مردند و یک نفر هم از ایشان باقى نماند، پس خدمت حضرت صادق (ع) آمده حضرت فرمود: حال خانواده تو چگونه است؟ عرض کرد بخدا قسم که همه مردند. حضرت فرمود: هلاک شدن آنها براى این است که با تو بد کردند و حق ترا نشناخته و قطع رحم خود نمودند همه نابود شدند.

از حضرت صادق (ع) است که رسول خدا (ص) فرمود:هرگاه در مردم دانش باشد ولى عمل به آن نباشد و الفت و محبت فقط به زبان باشد نه به دل و رحمها قطع شود، در این هنگام خداوند رحمت دنیویه و اخرویۀ خود را از آنها بریده، پس گوش دل ایشان کر و چشم دل آنها را کور خواهد فرمود.

رسول خدا (ص) فرمود: ظلم و قطع رحم از هر گناهى سزاوارتر است که خدا زودتر صاحبش را در دنیا عقوبت کند، با آنچه، در آخرت برایش از انواع عذابها ذخیره کرده است .و نیز فرمود: قاطع رحم داخل بهشت نمى شود.

بوى بهشت از هزار سال راه به مشام میرسد ولى عاق والدین و قاطع رحم بوى آن را هم نخواهند شنید . و نیز فرمود: قطع رحم مانع استجابت دعا است.

در باب فضیلت شب قدر از آن حضرت مرویست: که خداوند در آن شب همه را مى آمرزد مگر چهار طایفه را، شرابخوار، عاق والدین، قاطع رحم، دشمنى کنندۀ به مؤمنین.