به گزارش افکار نیوز ، روایتی زیبا و خواندنی درباره راز داشتن فرزند صالح را از زبان حجه الاسلام والمسلمین علیرضا توحیدلو، می خوانید.

راز داشتن فرزند صالح

برای تربیت صحیح و درست، اصولی وجود دارد که مهم ترین آن ها "لقمه حلال" است. لقمه حرام آثار شوم فراوانی در زندگی انسان دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.

مهم ترین عامل تربیت فرزندان صالح پرهیز از ارتزاق حرام است. تمامی مباحث تربیتی یک طرف و لقمه حلال هم یک طرف!

با وجود درآمد نامشروع و حرام تمامی تلاش های تربیتی بی نتیجه است.کسب حرام باعث می شود که فرزندان آدمی ناصالح باشند.

لقمه حرام

لقمه حرام باعث می شود که انسان حق را نپذیرد وبه باطل گرایش داشته باشد.

لقمه حرام، صیرت را از انسان می گیرد. لقمه حرام نه تنها باعث نمی شود که روزی انسان زیاد شود بلکه روزی انسان را کم می کند و برکت از رزق و زندگی برداشته می شود.


بیشتر بخوانید : اصحاب آخرالزمانی پیامبر(ص)/ مؤمنانی که یک آه آنان موجب گریه ملائکه می شود


 

تربیت قبل از تولد

مـلامحمدتقى مجلسى از علماى بزرگ اسلام است .وى درتربیت فرزندش اهتمام فراوان داشت و نـسـبـت به

حرام و حلال دقت فراوان نشان مى داد تا مبادا گوشت و پوست فرزندش با مال حرام رشد کند. مـحمدباقر،

فرزند ملامحمدتقى، کمى بازیگوش بود. شبى پدر براى نماز و عبادت به مسجد جامع اصـفـهـان رفـت. آن کـودک

نـیـز همراه پدر بود. محمد باقر در حیاط مسجد ماند و به بازیگوشى پرداخت. وى مَشک پر از آبى را که در

گوشه حیاط مسجد قرار داشت با سوزن سوراخ ‌کرد و آب آن را بـه زمـین ریخت. با تمام شدن نماز، وقتى پدر از

مسجد بیرون آمد، با دیدن این صحنه، ناراحت شد. دست فرزند را گرفت و به سوى منزل رهسپار شد. رو به

همسرش کرد و گفت: مى دانید که مـن در تربیت فرزندم دقت بسیار داشته ام. دلی که از لقمة ‌حرام روئیده

باشد، کجا و قابلیت انوار عالم قدس کجا و نطفه ای که از مال حرام هم رسیده باشد (به مرتبة ‌رفیع انس با

پروردگار چکار) چگونه پرتو عالم نور بدلی تابد که غذای حرام آن را تاریک کرده و کی پاکیزگی و صفا برای

نفسی حاصل می شود که کثافات مال شبهه ناک آن را آلوده و چرک آلود نموده باشد. امروز عملى از او دیدم که

مرا به فکر وا داشت. با این که در مورد غذایش دقت کرده ام که از راه حلال به دست بیاید، نمى دانم به چه

دلیل دست به این عمل زشت زده است. حال بگو چه کرده اى که فرزندمان چنین کارى را مرتکب شده است ؟

زن کمى فکر کرد و عاقبت گفت: راستش هنگامى که محمد باقر را در رحم داشتم، یک بار وقتى به خانه همسایه

رفتم، درخت انارى که در خانه شان بود، توجه مرا جلب کرد. سوزنى را در یکى از انارها فرو بردم و مقدارى از

آب آن را چشیدم. ملامحمدتقى مجلسى با شنیدن سخن همسرش آهى کشید و به راز مطلب پى برد.

 

نتیجه اخلاقی:

اگر در روایات اسلامى تاکید شده که خوردن غذاى حرام  ولو اندک در نطفه تاثیر سوء دارد به همین جهت است.

لذا بزرگان علم تربیت گفته اند: تربیت

غذا بر روان آدمی تأثیر دارد

غذاى حرام بر روح و روان انسان بسیار تأثیر گذاره و این تأثیر بر روان فرزند به هیچ وجه قابل انکار نیست. نطفه ای که با لقمه حرام بسته و رشد یافته چیزی جز خباثت نیست و چگونه می توان به چشم او امیدوار بود که به نامحرم نگاه نکند و یا با زبان غیبت نکند.یا سخن حق را بپذیرد وبه باطل گرایش نداشته باشد.

عالم ربانی مرحوم نراقی در کتاب معراج السعاده می نویسد:

دلی که از لقمة ‌حرام روئیده باشد، کجا و قابلیت انوار عالم قدس کجا و نطفه ای که از مال حرام هم رسیده باشد به مرتبة‌رفیع انس با پروردگار چکار، چگونه پرتو عالم نور بدلی تابد که غذای حرام آن را تاریک کرده و کی پاکیزگی و صفا برای نفسی حاصل می شود که کثافات مال شبهه ناک آن را آلوده و چرک آلود نموده باشد.

تأثیرگذاری لقمه ی حرام بر نفس و جان آدمی و بر حقیقت هستی او است. بنابراین یکسانی اثر مال حلال و حرام در بدن انسان، مساوی با یکسانی اثر آن در روح و نهاد آدمی نیست و نباید بین این دو خلط کرد.

مادر مفاسد و گناهان، لقمه حرام است

یکی از مهم ترین عوامل قضا شدن نمازشب و نماز صبح لقمه حرام است. به گونه ای که یکی از بزرگان با خوردن چند لقمه از غذای یک فرد رباخوار(ندانسته) چهل شب نماز شبش ترک شده و به سختی برای نماز صبح بیدار می شده است.

لقمه حرام باعث می شود که دعای انسان مستجاب نشود. لقمه حرام مادر بسیاری ازمفاسد و رذایل بوده و مهم ترین ابزار شیطان است.

لقمه حرام قساوت قلب می آورد. لقمه حرام باعث می شود که انسان عاقبت بخیر...

ورودی های لقمه ی حرام

دلایل زیادی وجود دارد که باعث می شود انسان در ورطه لقمه حرام بیفتد که عبارتند از:

حرص و طمع و عجول بودن و جهل و ولخرجی و... ولی مهم ترین عامل، عدم ایمان به "توحید در رازقیت

توحید در رازقیت یعنی اینکه رازق تنها خداست و لاغیر (لا رازق الاالله)

به قول حافظ شیرازی:

...بر سر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود...

 

منبع : (معراج السعاده انتشارات  حسینی ص ٣١٣)