به گزارش سرویس مذهبی افکار- نظرات تعدادی از دانشمندان، ادیبان و متفکران غربی در مورد قرآن کریم به شرح زیر است:
آلبرت انیشتین(متفکر و فیزیکدان بزرگ):
قرآن، کتاب جبر یا هندسه یا حساب نیست بلکه مجموعه ای از قوانین است که بشر را به راه راست، راهی که بزرگترین فلاسفه از تعریف آن عاجزند، هدایت می کند.

دکتر گوستاو لوبون(مورخ بزرگ فرانسوی):
قرآن که کتاب آسمانی مسلمین است، به تعالیم و دستورات مذهبی منحصر نمی شود بلکه مشتمل است بر دستورات سیاسی و اجتماعی، خیرات، نیکی، مهمان نوازی، اعتدال در خواهش های نفسانی، وفای به عهد، اکرام به والدین، کمک کردن به بیوه و یتیم و سرپرستی آن ها، نیکی کردن در مقابل بدی که در موارد متعددی بر آن تأکید شده، و در آن تمامی این صفات و خصلت های پسندیده تعلیم داده شده است.
تعلیمات اخلاقی قرآن به مراتب بالاتر از تعلیمات انجیل است.

پرفسور هانری کربن(فیلسوف معاصر فرانسوی):
اگر اندیشه ی محمد(ص) خرافی بود و اگر وحی او وحی الهی نبود، هرگز جرأت نمی کرد بشر را به علم دعوت کند. هیچ یک از افراد بشر و هیچ شیوه ی تفکری به اندازه ی محمد(ص) و قرآن، انسان را به دانش دعوت نکرده اند؛ تا آن جا که در قرآن، نهصد و پنجاه بار از علم، فکر و عقل سخن به میان آمده است.

لئون تولستوی(فیلسوف و نویسنده ی روسی):
هر کس بخواهد سادگی و بی پیرایه بودن اسلام را دریابد، باید قرآن مجید را مطالعه کند؛ در آنجا قوانین و تعلیماتی بر مبنای حقایق روشن و آشکار، صادر و احکام آسان و ساده برای عموم بیان شده است. آیات قرآن به خوبى بر مقام عالى اسلام و پاکى روح آورنده‏ اش گواهى می دهد.

آربری(دانشمند و یکى از مترجمان مشهور قرآن به زبان انگلیسى):
زمانی که به پایان ترجمه ی قرآن نزدیک می شدم، موضوعی سخت مرا پریشان کرده بود. امّا در طول ایّام پریشانی، قرآن مرا چنان آرامشی بخشید و چنان حفظ کرد که برای همیشه رهین منّتش گردیدم.

گوته(ریاضى دان، شاعر و نویسنده):
قرآن اثرى است که به واسطه سنگینى عبارات آن خواننده در ابتداى امر رمیده می شود، و سپس مفتون جاذبه آن و بالاخره بى اختیار مجذوب زیبائیهاى بى پایان آن می گردد.
چطور ما به آن(قرآن مجید) باز می گردیم و رجوع می کنیم هر چند که در ابتدا تکرار به نظر می رسد اما به زودى انسان را جلب می نماید متعجب می سازد انشاء آن هماهنگ با محتویات، و هدف بزرگش محکم، قوى و بسیار عالى است پس این کتاب در تمام ازمنه بشریت بزرگترین نفوذ را خواهد داشت سالیان دراز کشیشان از خدا بى خبر، ما را از پى بردن به حقایق قرآن مقدس و عظمت آورنده آن دور نگهداشتند، اما هر قدر که ما قدم در جاده علم و دانش به پیش گذارده و پرده‏ هاى جهل و تعصب نابجا را دیده‏ ایم، عظمت احکام مقدس اسلام که قرآن، مجموعه آنست بهت و حیرت عجیبى در ما ایجاد نموده است و به زودی، این کتاب توصیف‏ ناپذیر عالم را به خود جلب نموده و تأثیر عمیقى در علم و دانش جهان نموده و محور افکار مردم جهان می گردد.