۱۵ عقوبت سبک شمردن نماز در دنیا و آخرت

به گزارش افکارنیوز، حضرت زهرا سلام الله علیها از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سوال کرد: کسی که نمـازش را سبک می شمارد چه زن باشد و چه مرد باشد، چه هست بر ایشـان.

فرمود: یا فاطمه کسی که نمازش را سبک بشمارد از مردها و زنها، خـدا او را به ۱۵ خصلت مبتلا مے‌کند (خیلی تهدید کننده است )،

۱- شش تا در زندگـی دنیــــا

۲- سه تا در وقت مـرگ

۳- سه تا در قبـر و بـرزخ

و ۴- سه تای دیگر در قیامت است وقتی از قبرش خارج می‌شود.

اما شش خصلتی که خدا پیش می‌آورد در دنیا برای کسانی که نمــاز را کوچک می شمارند

①خدا برکت را از عمر او بر مےدارد

②برکت را از روزیشــان هم بــر می‌دارد.

③خدای متعال سیمـای صالحان را ازاو بر مےگیرد

④هر عملی که انجام مےدهد از اعمال خیر و عبادات، اجری به آن داده نمے‌شود.

⑤دعای او مستجاب نمےشود.

⑥از دعای صالحان هم بی بهره مےشود

سه بلای هنگام مردن

① با ذلت و خوری مےمیرد.

②با گرسنگی مےمیرد

③با تشنگی و حالت عطشِ او طوری است که اگر از نهرهای دنیا بیاشامد سیراب نمےشود.

سه بلایی که در قبر به او می رسد

① مَلکی در قبر او گماشته مےشود که او را زجر مےدهد.

② قبر برایش تنگ مےگردد.

③ قبرش تاریک و در ظلمت است

سه بلای روز قیامت

① مَلکی او را بر صورتش می کشاند و مردمان به او می نگرند.

② دیگر آن که در حسابش سخت گیری مےشود.

③ خداوند نظر رحمت به او نمےفرماید و او را پاکیزه نمےکند و برایش عذاب دردناکی است.

منبع؛ کتاب صلوات مستدرک نقل از فلاح السائل سیدبن طاووس